Цэнэглэгч карт

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нэгжийн карт, дата карт, олон улсын картыг танилцуулж байна.

Хэрэглэгч та нэгж худалдан авах өөр боломжит сувгуудыг ЭНД дарж харна уу

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний төрлөө сонгоод картаа сонгон цэнэглэлт хийнэ үү.

7,000

Үндсэн нөхцөл
10GB дата
30 хоног
5000 нэгж
Худалдаж авах

14,000

Үндсэн нөхцөл
30GB дата - 30 хоног
30 хоног
5000 нэгж
Худалдаж авах

21,000

Үндсэн нөхцөл
50GB дата - 30 хоног
30 хоног
5000 нэгж
Худалдаж авах

10,000

Үндсэн нөхцөл
10,000 нэгж
30 хоног
Бүх сүлжээнд 100 минут
Худалдаж авах

5,000

Үндсэн нөхцөл
5000 нэгж
30 хоног
Худалдаж авах

3,000

Үндсэн нөхцөл
3000 нэгж
10 хоног
Худалдаж авах

50,000

Үндсэн нөхцөл
50,000 нэгж
Бүх сүлжээнд 500 минут
180 хоног
Худалдаж авах

90,000

Үндсэн нөхцөл
90,000 нэгж
Бүх сүлжээнд 500 минут
360 хоног
Худалдаж авах

7,000

Үндсэн нөхцөл
10GB дата
30 хоног
5000 нэгж
Худалдаж авах

14,000

Үндсэн нөхцөл
30GB дата - 30 хоног
30 хоног
5000 нэгж
Худалдаж авах

21,000

Үндсэн нөхцөл
50GB дата - 30 хоног
30 хоног
5000 нэгж
Худалдаж авах

10,000

Үндсэн нөхцөл
10,000 нэгж
30 хоног
Бүх сүлжээнд 100 минут
Худалдаж авах

5,000

Үндсэн нөхцөл
5000 нэгж
30 хоног
Худалдаж авах

3,000

Үндсэн нөхцөл
3000 нэгж
10 хоног
Худалдаж авах

50,000

Үндсэн нөхцөл
50,000 нэгж
Бүх сүлжээнд 500 минут
180 хоног
Худалдаж авах

90,000

Үндсэн нөхцөл
90,000 нэгж
Бүх сүлжээнд 500 минут
360 хоног
Худалдаж авах
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
1GB DATA

1GB DATA

10,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
2GB DATA

2GB DATA

13,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
10GB DATA

10GB DATA

30,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
20GB DATA

20GB DATA

50,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
5GB DATA

5GB DATA

20,000
  30 хоногт ашиглах 2GB дата
Худалдаж авах
2GB, 30 хоног

2GB, 30 хоног

5,000
  30 хоногт ашиглах 25GB дата
Худалдаж авах
Байгууллага 25GB, 30 хоног

Байгууллага 25GB, 30 хоног

25,000
  30 хоногт ашиглах 25GB дата
Худалдаж авах
Хувь хэрэглэгч 25GB, 30 хоног

Хувь хэрэглэгч 25GB, 30 хоног

30,000

1GB, хоноггүй

2,000

10GB, хоноггүй

10,000

70GB, хоноггүй

50,000

Ni hao 3000

3,000

Smart 5000

5,000

Ni hao 5000

5,000

Smart 10,000

10,000

GO+ 9900₮

9,900

GO+ 15900₮

15,900