Хөгжлийн түүх

Монголын үүрэн холбооны зах зээлд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн цагаас дэлхий дахины салбарын хөгжлийн чиг хандлагын дагуу технологийн шинэчлэлүүдийг нэвтрүүлэн, хэрэглэгчдийнхээ хүсэл сонирхолд нийцсэн олон төрлийн бүтээгдхүүн үйлчилгээг хүргэсээр ирлээ.

1999 он