Телемаркетинг үйлчилгээ

Телемаркетинг үйлчилгээ нь хувь хүн, албан байгууллагын сурталчилгаа болон судалгааг ЗӨВХӨН ЗОРИЛТОТ хэрэглэгчдэд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран ХАМГИЙН БОГИНО хугацаанд МАШ БАГА ЗАРДЛААР хүргэх үйлчилгээнүүдийн цогц шийдэл юм.

Онцлог, Давуу тал

  Телемаркетинг үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Нас, хүйс, утасны дугаарлалт, үйлчилгээний төрлөөр нь ангилан зөвхөн ЗОРИЛТОТ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД хүргэх боломжтой.
 • Нэгэн зэрэг олон тооны хэрэглэгчид рүү бичиг цаасны болон бусад нэмэлт зардалгүйгээр хүргэх бодит ХЭМНЭЛТ.
 • ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН тооцоог гаргаж өгөх боломжтой. (Дугаарын жагсаалт, илгээсэн цаг хугацаа, гүйцэтгэлийн хувь)
 • Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран ХУРДАН ШУУРХАЙ
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд
 • Хурдан шуурхай
 • Хэмнэлт
 • Хөнгөлөлт урамшуулал

Үйлчилгээний төрөл

 • icon

  Мессэж маркетинг

  Хувь хэрэглэгч, албан байгууллагын мэдээ мэдээлэл болон сурталчилгааг хэрэглэгчийн утсанд мессэж хэлбэрээр илгээх үйлчилгээ юм.

  Дэлгэрэнгүй
 • icon

  Мессэж судалгаа үйлчилгээ

  Судалгаа болон санал асуулгыг зөвхөн скайтелийн сүлжээнд мессэж ашиглан хүссэн хэрэглэгчидээ нас, хүйс, байршил, дугаарлалт, үйлчилгээгээр нь ангилан авах боломжтой үйлчилгээ юм.

  Дэлгэрэнгүй
 • icon

  Утсаар сурталчилгаа хийх

  Тухайн байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг Мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран зөвхөн зорилтот

  Дэлгэрэнгүй
 • icon

  Утсаар судалгаа авах үйлчилгээ

  Танай байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, сэтгэл ханамж, санал гомдол, хандлага гэх мэтчилэн төрөл бүрийн судалгаа, санал асуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран зөвхөн зорилтод хэрэглэгч нарт амьд харилцаа үүсгэж судалгаа, санал асуулга авах боломжтой үйлчилгээ юм.

  Дэлгэрэнгүй
 • icon

  Бизнес дуудлага

  Тухайн байгууллагын ажиллагсад болон зорилтот хэрэглэгчид рүү залгасан хүн бүрт ердийн дуудлагын оронд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний товч танилцуулга, баярын

  Дэлгэрэнгүй
 • icon

  Вэб мессэж

  VPN сүлжээ буюу байгууллагын групп үйлчилгээнд бүртгэлтэй ажилтнууд руу интернет ашиглан мэдээ мэдээллийг мессэж хэлбэрээр явуулах үйлчилгээ юм.

  Дэлгэрэнгүй
 • icon

  Лавлах утасны үйлчилгээ

  Скайтел компани нь 2012 онд лавлах үйлчилгээний дэлхийн стандартад нийцсэн “IP Call Center” системийг нэвтрүүлсэн. Тус систем нь дуудлагын бичлэгийг бүрэн хийх боломжтой,

  Дэлгэрэнгүй
Роуминг үйлчилгээ