Веб мессеж үйлчилгээ

Хувь хэрэглэгч, албан байгууллагын мэдээ мэдээлэл болон сурталчилгааг хэрэглэгчийн утсанд мессеж хэлбэрээр илгээх үйлчилгээ юм.

Танилцуулга

VPN сүлжээ буюу байгууллагын групп үйлчилгээнд бүртгэлтэй ажилтнууд руу интернет ашиглан мэдээ мэдээллийг мессеж хэлбэрээр явуулах үйлчилгээ юм.

Онцлог, Давуу тал

  • Мессеж API буюу URL хаяг ашиглан өөр вэб хуудастай холбогдох боломжтой.
  • Хурал цуглаан, мэндчилгээ, байгууллагын дотоод мэдээ, төлбөрийн, зээлийн гэх мэт бүхий л төрлийн мэдээлэл илгээх боломжтой.
  • Бүтээгдэхүүний онцлогоос шалтгаалан мессежийн утга агууламжийг хүссэнээрээ өөрчлөн нэг болон олон утгат мессеж илгээх боломжтой.
  • Ашиглахад хялбар бөгөөд нэмэлт тайлбар бүхий вебийн гарын авлагатай.
  • 1 цагт 50,000 хэрэглэгчид рүү мессеж илгээх боломжтой.

Үнэ тариф

Нэгж мессежний үнэ
СКАЙтелийн сүлжээнд Бусад сүлжээнд
25₮ 55₮