УТСААР СУДАЛГАА АВАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Танай байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, сэтгэл ханамж, санал гомдол, хандлага гэх мэтчилэн төрөл бүрийн судалгаа, санал асуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран зөвхөн зорилтод хэрэглэгч нарт амьд харилцаа үүсгэж судалгаа, санал асуулга авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Танилцууулга

Танай байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, сэтгэл ханамж, санал гомдол, хандлага гэх мэтчилэн төрөл бүрийн судалгаа, санал асуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран зөвхөн зорилтод хэрэглэгч нарт амьд харилцаа үүсгэж судалгаа, санал асуулга авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Онцлог, Давуу тал

  • Өдөрт 500 - 1000 хэрэглэгчидтэй холбогдох боломжтой.
  • Хэрэглэгчидийн тайлан дэлгэрэнгүй гарах боломжтой ба онлайнаар тайлан тооцоогоо хүлээн авах, хандлагыг мэдэх боломжтой.
  • Сүлжээ харгалзахгүй хэрэглэгчдээс судалгаа, санал асуулга авах боломжтой.
  • Хэрэглэгч - Операторын хооронд хийсэн бүх яриа, бичлэг хадгалагдана.

Үйлчилгээний үнэ тариф:

Хэрэглэгчийн тоо хамаарахгүй Урьдчилсан төлбөрт Дараа төлбөрт VIP хэрэглэгч
100₮ 200₮ 300₮
(9110xxx, 9111xxx, 9191xxx)
*НӨАТ орсон дүн