Утсаар сурталчилгаа хүргэх Үйлчилгээ

Хувь хэрэглэгч, албан байгууллагын мэдээ мэдээлэл болон сурталчилгааг хэрэглэгчийн утсанд мессэж хэлбэрээр илгээх үйлчилгээ юм.

Танилцууулга

Тухайн байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг Мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран зөвхөн зорилтот хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээ юм.

Онцлог, Давуу тал

  • Өдөрт 1000 - 2000 хэрэглэгчидтэй холбогдох боломжтой.
  • Сурталчилгааны үр дүнгийн дэлгэрэнгүй тайланг гаргах боломжтой ба онлайнаар тайлан тооцоогоо хүлээн авах, хандлагыг мэдэх боломжтой.
  • Сүлжээ харгалзахгүй мэдээ мэдээлэл, сурталчилгаа хүргэх боломжтой.
  • Хэрэглэгч операторын хоорондох яриа бичлэг хэлбэрээр хадгалагдана.