МЕССЭЖ СУДАЛГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Судалгаа болон санал асуулгыг зөвхөн скайтелийн сүлжээнд мессэж ашиглан хүссэн хэрэглэгчидээ нас, хүйс, байршил, дугаарлалт, үйлчилгээгээр нь ангилан авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Танилцууулга

Судалгаа болон санал асуулгыг зөвхөн скайтелийн сүлжээнд мессэж ашиглан хүссэн хэрэглэгчидээ нас, хүйс, байршил, дугаарлалт, үйлчилгээгээр нь ангилан авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Онцлог, Давуу тал

  • Нэгэн зэрэг 10,000 хэрэглэгчидээс мессэж судалгаа, санал асуулга авах боломжтой.
  • Хэрэглэгчидийн тайлан дэлгэрэнгүй гарах боломжтой ба онлайнаар тайлан тооцоогоо хүлээн авах, хандлагыг мэдэх боломжтой.
  • Судалгаа, санал асуулгад амжилттай оролцсон хэрэглэгч бүр урамшуулалтай.
  • Хэрэглэгчийг нас, хүйс, дугаарлалт, үйлчилгээний төрөл, байршилаар нь ангилж мессэж илгээх боломжтой.

Үйлчилгээний үнэ тариф:

Хэрэглэгчийн тоо Урьдчилсан төлбөрт Дараа төлбөрт VIP хэрэглэгч
1,000 - 5,000 200₮ 250₮ 500₮
5,000 - 10,000 150₮ 200₮
10,000 дээш 100₮ 150₮ (9110xxx, 9111xxx, 9191xxx)
*НӨАТ орсон дүн