Бизнес дуудлага үйлчилгээ

Тухайн байгууллагын ажиллагсад болон зорилтот хэрэглэгчид рүү хэн нэгэн залгах бүрт ердийн дуудлагын оронд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний товч танилцуулга, уриа үг, эрхэм зорилго, сүлд дуу, баярын мэндчилгээ зэргийг утасны дуудлагын оронд байршуулах боломжтой үйлчилгээ юм.

Танилцууулга

Тухайн байгууллагын ажиллагсад болон зорилтот хэрэглэгчид рүү залгасан хүн бүрт ердийн дуудлагын оронд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний товч танилцуулга, баярын мэндчилгээ, , эрхэм зорилго, сүлд дуу, уриа үг зэргийг утасны дуудлагын оронд байршуулах боломжтой үйлчилгээ юм.

Онцлог, Давуу тал

  • Тухайн байгууллагын мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг утасны дуудлага дээрээ байршуулсан хувь хэрэглэгч бүр урамшуулалтай.
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний товч танилцуулга, баярын мэндчилгээ, , эрхэм зорилго, сүлд дуу, уриа үг гэх мэт захиалагч байгууллагын хүссэн мэдээллийг бүхнийг байршуулах боломжтой.