Багш үйлчилгээ

Багш дараа төлбөрт үйлчилгээний дугаараа БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ, БАРЬЦАА төлбөргүйгээр өөрийн хэрэглээнд тохируулан дараах багцаас сонгон авах боломжтой.

Багш үйлчилгээний багцууд

Багцад дагалдах эрх

Дата  

15GB

Яриа  

Сүлжээндээ хязгааргүй

Бусад сүлжээнд 500 мин

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

15’000₮
*Зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх хязгаарлалттай.
 • Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй.
 • Багцад дагалдах дата эрх дууссанаас хойш тухайн сар дуустал Багц 1 болон Багц 3 128Kbps харин Багц 2 256Kbps хурдаар хязгааргүй дата ашиглах боломжтой.

Онцлог, Давуу тал

БАГШ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ сонгох шалтгаан:

 • Eрөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • Хамгийн их интернэт эрхтэй.
 • Хязгааргүй дататай. (Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй)
 • Бүх багц сүлжээндээ хязгааргүй яриа хийнэ.
 • Интернэтээ 3 хүртэлх дотнын хүндээ хуваалцах боломжтой. /Дагалдах эрхээс/
 • Багш нарт зориулсан веб болон апп-д дата үнэгүй хандана.
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд.
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 2'500₮ *123# 50% OFF
5GB 5'000₮
10GB 10'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

30GB

Яриа  

Сүлжээндээ хязгааргүй

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

15’000₮
*Зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх хязгаарлалттай.
 • Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй.
 • Багцад дагалдах дата эрх дууссанаас хойш тухайн сар дуустал Багц 1 болон Багц 3 128Kbps харин Багц 2 256Kbps хурдаар хязгааргүй дата ашиглах боломжтой.

Онцлог, Давуу тал

БАГШ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ сонгох шалтгаан:

 • Eрөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • Хамгийн их интернэт эрхтэй.
 • Хязгааргүй дататай. (Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй)
 • Бүх багц сүлжээндээ хязгааргүй яриа хийнэ.
 • Интернэтээ 3 хүртэлх дотнын хүндээ хуваалцах боломжтой. /Дагалдах эрхээс/
 • Багш нарт зориулсан веб болон апп-д дата үнэгүй хандана.
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд.
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 2'500₮ *123# 50% OFF
5GB 5'000₮
10GB 10'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

25GB

Яриа  

Бүх сүлжээнд хязгааргүй

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

25’000₮
*Зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх хязгаарлалттай.
 • Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй.
 • Багцад дагалдах дата эрх дууссанаас хойш тухайн сар дуустал Багц 1 болон Багц 3 128Kbps харин Багц 2 256Kbps хурдаар хязгааргүй дата ашиглах боломжтой.

Онцлог, Давуу тал

БАГШ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ сонгох шалтгаан:

 • Eрөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • Хамгийн их интернэт эрхтэй.
 • Хязгааргүй дататай. (Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй)
 • Бүх багц сүлжээндээ хязгааргүй яриа хийнэ.
 • Интернэтээ 3 хүртэлх дотнын хүндээ хуваалцах боломжтой. /Дагалдах эрхээс/
 • Багш нарт зориулсан веб болон апп-д дата үнэгүй хандана.
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд.
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 2'500₮ *123# 50% OFF
5GB 5'000₮
10GB 10'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes