үйлчилгээний багцууд

Багцад дагалдах эрх

Дата  

15GB /4G LTE/

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

12’000₮

Яриа сүлжээндээ

0₮


Бусад сүлжээнд 60₮

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Шинэ үеийн залууст зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй
 • InLive 35 - InLive 90 багцуудад нэмэлт дата багцууд 50% хөнгөлөлттэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 5'000₮ *123# InLive 35 - InLive 90
багцуудад 50% OFF
5GB 10'000₮
10GB 20'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

25GB /4G LTE/

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

25’000₮

Яриа сүлжээндээ

0₮


Бусад сүлжээнд 60₮

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Шинэ үеийн залууст зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй
 • InLive 35 - InLive 90 багцуудад нэмэлт дата багцууд 50% хөнгөлөлттэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 5'000₮ *123# InLive 35 - InLive 90
багцуудад 50% OFF
5GB 10'000₮
10GB 20'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

40GB /4G LTE/

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

35’000₮

Яриа сүлжээндээ

0₮


Бусад сүлжээнд 60₮

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Шинэ үеийн залууст зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй
 • InLive 35 - InLive 90 багцуудад нэмэлт дата багцууд 50% хөнгөлөлттэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 5'000₮ *123# InLive 35 - InLive 90
багцуудад 50% OFF
5GB 10'000₮
10GB 20'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

60GB /4G LTE/

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

50’000₮

Яриа сүлжээндээ

0₮


Бусад сүлжээнд 60₮

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Шинэ үеийн залууст зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй
 • InLive 35 - InLive 90 багцуудад нэмэлт дата багцууд 50% хөнгөлөлттэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 5'000₮ *123# InLive 35 - InLive 90
багцуудад 50% OFF
5GB 10'000₮
10GB 20'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

90GB /4G LTE/

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

65’000₮

Яриа сүлжээндээ

0₮


Бусад сүлжээнд 60₮

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Шинэ үеийн залууст зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй
 • InLive 35 - InLive 90 багцуудад нэмэлт дата багцууд 50% хөнгөлөлттэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 5'000₮ *123# InLive 35 - InLive 90
багцуудад 50% OFF
5GB 10'000₮
10GB 20'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Багцад дагалдах эрх

Дата  

130GB /4G LTE/

Мессеж хязгааргүй  

0₮
Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Сарын суурь хураамж

90’000₮

Яриа сүлжээндээ

0₮


Бусад сүлжээнд 60₮

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Шинэ үеийн залууст зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Задгай датаны төлбөр бодогдохгүй
 • InLive 35 - InLive 90 багцуудад нэмэлт дата багцууд 50% хөнгөлөлттэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 1 мин /60 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • Задгай дата 0₮
  *НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Дата хэмжээ Үнэ Идэвхжүүлэх / Хэрэглээ шалгах Үндсэн нөхцөл
2GB 5'000₮ *123# InLive 35 - InLive 90
багцуудад 50% OFF
5GB 10'000₮
10GB 20'000₮

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Багцын хэмжээ дуусвал дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.

Багц идэвхжүүлэх, цуцлах, үлдэгдэл шалгах заавар

Багц Тусгай дугаар Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах
2GB дата 123 2GB Off 2GB DATA
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes