Нэмэлт үйлчилгээ

Скайтел компани дэвшилтэт технологид тулгуурласан хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангахуйц өндөр чанартай нэмэлт үйлчилгээг хүргэж байна.

Таны утсанд холбогдох хүн бүр ердийн утасны хонхны оронд төрөл бүрийн...

SkyMelody

Таны гар утас холбогдох боломжгүй, завгүй ярьж байсан эсвэл хариу...

Дуудлага хадгалах

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч рүү нэгж шилжүүлэх боломжтой.

SkyPass - Нэгж шилжүүлэх

Хэрэглэгч 100-с доош нэгжтэй үедээ нэгжийн зээл авах боломжтой.

Нэгжийн зээл

Та гадагш дуудлага хийхдээ дугаараа мэдэгдүүлэхгүй байх боломжтой

Дугаар нууцлах
үйлчилгээ

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та дата зээлээр авах боломжтой.

Дата зээлийн үйлчилгээ

Таны утсанд холбогдох хүн бүр ердийн утасны хонхны оронд төрөл бүрийн...

SkyMelody

Таны гар утас холбогдох боломжгүй, завгүй ярьж байсан эсвэл хариу...

Call Keeper

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч рүү нэгж шилжүүлэх боломжтой.

SkyPass - Нэгж шилжүүлэх

Та гадагш дуудлага хийхдээ дугаараа мэдэгдүүлэхгүй байх боломжтой

Дугаар нууцлах үйлчилгээ

5-30 хүртэлх Скайтелийн хэрэглэгч групп үүсгэн, хоорондоо...

SkyGroup

Давхар дуудлага хийх, хүлээн авах үйлчилгээ

ДАВХАР ДУУДЛАГА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өөр дугаарт дуудлага шилжүүлэх боломжтой.

ДУУДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дугаар, сим карттай холбоотой үнэ тариф

ДУГААР, СИМ КАРТ