M2M үйлчилгээ

Байгууллагын онцлог хэрэгцээнд тохирсон төхөөрөмжөөс төхөөрөмжид хандах, хянах, удирдахтай холбоотойгоор дата болон мессеж хэлбэрээр өгөгдөл дамжуулах хамгийн найдвартай шийдэл бүхий үйлчилгээ юм.

M2M үйлчилгээг сонгох шалтгаан

  • Байгууллагын хэрэглээнд тохирсон олон сонголт
  • Хамгийн хэмнэлттэй хямд үнэ
  • Байгууллагын байршил болон төхөөрөмжөөс шалтгаалан 3G , 4G LTE сүлжээнд ашиглах боломжтой.
  • Монгол орон даяар ашиглах сүлжээний найдвартай байдал
  • 24 цагийн турш төвлөрсөн нэг цэгээс хянах, удирдах боломж
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал, найдвартай нууцлалын систем