Эхний 4 оронг сонгож, A,B болон * тэмдэгт ашиглан хайна уу!