Дуудлага хадгалах үйлчилгээ гэж юу вэ?

Дуудлага хадгалах үйлчилгээ гэж юу вэ?
Гар утас тэжээлээс салсан, сүлжээний хамрах хүрээнээс гарсан, завгүй ярьж байсан, хариу өгөөгүй тохиолдолд сүүлийн 72 цагийн хугацаанд танд ямар дугаараас дуудлага ирсэн талаарх мэдээллийг мессежээр мэдээлдэг үйлчилгээ юм.

Дуудлага хадгалах үйлчилгээг яаж идэвхжүүлэх вэ?

Мессежээр идэвхжүүлэх /цуцлах/ мессэж утга Тусгай дугаар ДТҮ тариф УТҮ тариф
Идэвхжүүлэх Цуцлах
ON CALLKEEPER OFF CALLKEEPER 156156 500₮ (1 биллинг цикл) 40₮ (1 өдөр)

Утсаа асааж, дуудлага хадгалах үйлчилгээний мэдээллээ авах үед над руу залгасан хүнд ч гэсэн мэдээлэл очих уу?
Тань руу залгасан хэрэглэгчид мэдээлэл очихгүй.

Ямар тохиолдолд дуудлага хадгалах үйлчилгээ ажиллахгүй вэ?
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дансандаа 40-өөс доош нэгжтэй болсон тохиолдолд үйлчилгээ түр зогсох ба дансаа цэнэглэснээр үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хэвийн ашиглах боломжтой.