Сувгийн багц гэж юу вэ?

Сувгийн багцыг нэмэлтээр идэвхжүүлэн үзэх боломжтой.

Санамж:
  • Кино багц нь автомат сунгалттай тул хэрэв та нэг удаа идэвхжүүлсэн багцаа цуцлаагүй тохиолдолд сар бүр автоматаар сунгагдах болохыг анхаарна уу.