Үйлчилгээний салбарт хандаж төлбөрөө яаж төлөх вэ?

Өөрт ойрхон байрлах Скайтелийн салбарт хандан төлбөрөө төлөх боломжтой.

Санамж:

  • Өмнөх сарын хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэх сар бүрийн 8-ны өдөр админ дугаарт нь мессэжээр очдог бөгөөд 8-22-ны хооронд багтаан төлбөрөө төлөх боломжтой.
  • 3000₮-с дээш үлдэгдэлтэй бол үйлчилгээ нээгдэхгүй.

Зөвлөгөө:
Салбарын байршил харах бол ЭНД дарна уу.