Видео дуудлага шилжүүлэх үйлчилгээг хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

Cally аппликэйшн ашиглан Сally хэрэглэгчид хоорондоо видео дуудлага хийх боломжтой.