Урьдчилсан төлбөрт багцын дуусах хугацааг хэрхэн шалгах вэ?

Хэрэглэгч www.cally.mn веб сайтад өөрийн Cally дугаар болон мессежээр ирсэн 14 оронтой нууц үгээр нэвтрэн үлдэгдэл ярианы минутаа шалгах, хэрэглээгээ хянах боломжтой.

Нэвтрэх нэр : 7676****
Нууц үг: **********