Cally aпплейкешнд хэрхэн нэвтрэх вэ?

App store болон Play store-с Skytel Cally гэж хайн аппликэйшнийг татна.
Хэрэглэгч өөрийн Cally дугаараар аппликэйшнд нэвтэрнэ. Cally дугаарын урд zip code буюу 976 утгыг заавал оруулна.
Хэрэглэгчийн бүртгэлтэй и-мэйл рүү илгээгдсэн линкийн дагуу орж өөрийн нууц үгийг тохируулна. Өөрийн тохируулсан нууц үгийг ашиглан Cally аппликэйшнд нэвтэрнэ.

Нэвтрэх нэр : 7676****
Нууц үг: **********