Skynet сунгалтын картууд

Сунгалтын карт дотроо худалдан авсан нөхцөлөөсөө хамаарч өөр өөр бөгөөд эхлээд заавал хоногтой картаар цэнэглэсний дараа хоноггүй дата багцаар сунгах боломжтой.

 *Үндсэн нөхцөл* 280,000₮ төлөөд худалдан авсан хэрэглэгч Үнэ Дата Хугацаа
5000 2GB 30 хоног
15000 15GB 30 хоног
25000 25GB 30 хоног
2,000 1GB хоноггүй
6,000 6GB хоноггүй
10,000 10GB хоноггүй
50,000 70GB хоноггүй

*Зээлийн нөхцөл* Хувь болон байгууллагын хэрэглэгч 150,000₮ урьдчилгаа төлж худалдан авсан хэрэглэгч Үнэ Дата Хугацаа Нөхцөл
15000 15GB 30 хоног /24 сарын дотор
18 удаа, хоногтой
картаа цэнэглэнэ/
2,000 1GB хоноггүй
6,000 6GB хоноггүй
10,000 10GB хоноггүй
50,000 70GB хоноггүй

*Зээлийн нөхцөл Хувь хэрэглэгч* 0₮ урьдчилгаа төлж худалдан авсан хэрэглэгч Үнэ Дата Хугацаа Нөхцөл
15000 15GB 30 хоног /24 сарын дотор
18 удаа, хоногтой
картаа цэнэглэнэ/
2,000 1GB хоноггүй
6,000 6GB хоноггүй
10,000 10GB хоноггүй
50,000 70GB хоноггүй

*Зээлийн нөхцөл Байгууллагын хэрэглэгч* 0₮ урьдчилгаа төлж худалдан авсан хэрэглэгч Үнэ Дата Хугацаа Нөхцөл
15000 15GB 30 хоног /24 сарын дотор
18 удаа, хоногтой
картаа цэнэглэнэ/
2,000 1GB хоноггүй
6,000 6GB хоноггүй
10,000 10GB хоноггүй
50,000 70GB хоноггүй