Дугаарын эзэмших эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?

Урьдчилсан, дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дугаарынхаа нэрийг шилжүүлэх тохиолдолд шилжүүлэн авч буй болон өгч буй хоёр тал хоёулаа өөрсдийн биеэр, бичиг баримттайгаа үндсэн салбарт хандан шилжүүлэх боломжтой.

Харин хувь хэрэглэгчийн нэр дээр бүртгэлтэй дугаарыг байгууллага руу шилжүүлэх эсвэл байгууллагын нэр дээр бүртгэлтэй дугаарыг хувь хэрэглэгч рүү шилжүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн үндсэн салбарт шилжүүлнэ.

  • Байгууллагын албан тоот
  • Иргэний үнэмлэх /лавлагаа 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй/

Эзэмших эрх шилжүүлэхэд төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай ба дугаарын ашигласан хугацаа болон бусад дагалдах эрхүүд устахгүй.

Үндсэн салбарын байршил харах бол Энд дараарай.