Таны төлбөрийн мэдээлэл хэрхэн илгээгддэг вэ?

Тухайн сарын 1-31-ний хооронд бодогдсон төлбөр тань дараа сарын 1-5-ны хооронд бодогдож 6-ны өдөрт нэхэмжлэх нь танд мессэжээр очно. Мөн 12, 18-нд дахин сануулга мессеж илгээгддэг.

Нэхэмжилсэн төлбөрийг та тухайн сарын 6-20 хооронд төлөх боломжтой.

Таны төлбөрийн нэхэмжлэл нь дараах үйлчилгээнээс бүрдэнэ. Үүнд:

  • Багцын сарын хураамж
  • Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ
  • Яриа
  • Мессэж
  • Нэмэлт дата багц.
  • НӨАТ зэргээс бүрдэнэ.