Бонус нэгж юунд ашиглагддаг вэ?

Бонус нэгжийг яриа болон смс мөн задгай дата-нд ашиглах ба бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжгүй. Мөн дата багц болон нэмэлт үйлчилгээ авах боломжгүй.

Бонус нэгжээ шалгахдаа: 777 дугаарт "BONUS" гэсэн утга илгээж шалгана