Гэрээт борлуулагч гэж хэн бэ?

СКАЙтел компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч тогтоосон үнээр борлуулах эрх бүхий хувь хүн...

Гэрээт борлуулагч дотроо 4 төрөл байдаг

СКАЙтел компаниас урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний нэгжийн карт, Data карт, 4G LTE карт, Smart/Олон Улс/, IP76-н цаасан картын худалдан авалтыг хөнгөлөлттэй үнээр...

Хэрхэн гэрээт борлуулагч болох вэ ?

Б гэрээт борлуулагч - Улаанбаатар болон Орон нутгийн бүх салбарт хандаж...