Дата багц худалдан авч хэрэглэх нь ашигтай юу?

Задгай дата хэрэглээгээр 1GB дата ашиглахад ДТҮ хэрэглэгч 6144₮, УТҮ хэрэглэгч 6144-12288 нэгж унадаг бол дата багц авч ашигласнаар...

Бонус нэгж юунд ашиглагддаг вэ?

Бонус нэгжийг яриа болон смс мөн задгай дата-нд ашиглах ба бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжгүй...

Таны төлбөрийн мэдээлэл хэрхэн илгээгддэг вэ?

Тухайн сарын 1-31-ний хооронд бодогдсон төлбөр тань дараа сарын 1-5-ны хооронд бодогдож 6-ны өдөрт нэхэмжлэх нь танд мессэжээр очно...

Дугаарын эзэмших эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?

Урьдчилсан, дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дугаарынхаа нэрийг шилжүүлэх тохиолдолд...

Эзэмшигчийн мэдээлэл алдаатай болон дутуу үед яах вэ?

Хэрэглэгч дугаарын алдаатай бүртгэлийг үндсэн салбарт хандаж засуулах ба урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний...