Үйлчилгээ ашиглахгүй үед яаж хаалгах вэ?

Үйлчилгээгээ урт хугацаагаар ашиглахгүй үедээ дараах сувгаас сонгон гэрээ түр хаах үйлчилгээг хийлгэнэ үү. ..