Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ гэж юу вэ?

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь хэрэглэгч урьдчилж цэнэглэсэн данснаасаа зарцуулан хэрэглээ хийх боломжтой үйлчилгээ юм...

Дансаа яаж цэнэглэх вэ?

Та дараах сувгуудаас нэгж худалдан авах боломжтой...

Утсаа алдсан тохиолдолд лавлах төв рүү өөр дугаараас залгаж, утсанд байсан дугаараа хаалгах боломжтой юу?

Дугаар хаалгах гэдэг нь дугаарын орох гарах ярианы эрх, мессэж болон датаг түр хаах үйлчилгээ юм...

Үйлчилгээ хооронд хэрхэн шилжүүлэх вэ?

DO DATA үйлчилгээнд 333 дугаарт “Data”, SKYphone 3.0 үйлчилгээнд 333 дугаарт “CALL” гэж илгээн шилжинэ...

УТҮ-ний нэгжээр хоног авах

Та 123 дугаарт Honog/Khonog гэж бичээд мессеж илгээгээд...