Дараа төлбөрт үйлчилгээ гэж юуг хэлэх вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээ гэдэг нь заавал дансаа цэнэглэхгүйгээр хэрэглээ хийгээд, дараа сарынхаа 05-аас 20-ны өдрийн хооронд нийт гарсан төлбөрөө төлдөг үйлчилгээ юм...

Төлбөрөө яаж шалгах вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч төлбөрийн үлдэгдлээ дараах сувгуудаас сонгон шалгах боломжтой...

Төлбөрөө яаж төлөх вэ?

Таны хэрэглээний төлбөр сар бүрийн 5-ны өдөр гардаг тул та тухайн сарынхаа 5-20-ны өдөрт багтаан төлбөрөө төлөх боломжтой...

Багц хооронд яаж шилжих вэ?

Багц солихын тулд...

Яаж дугаараа хадгалуулах вэ?

Та өөрт ойр байрлах Скайтелын үндсэн болон гэрээт салбарт хандаж дугаар 12 сар хүртэлх хугацаагаар...

Хэрэглээнийхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг яаж харах вэ?

Та доорх зааврын дагуу хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээллээ харах боломжтой...

Нэмэлт дата багц яаж авах вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээний нэмэлт дата багц...

Дугаарын эзэмших эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дугаарынхаа нэрийг шилжүүлэх тохиолдолд шилжүүлэн авч буй болон өгч буй хоёр тал хоёулаа өөрсдийн биеэр...