Гар утас захиалвал хүргэж өгөх үү?

УБ хот дотор хүргэж өгнө.

Асуулт асуух
Сэдэв сонгоно уу