Эрхийн бичиг ашиглах заавар

2023-10-06

GoPlus үйлчилгээнд ашиглах боломжууд

  • Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч та www.goplus.mn вэбээр нэвтэрч, Данс цэнэглэх - Данс цэсний Урамшуулал талбарт нууцлалтай кодоо оруулан дансаа цэнэглээрэй.
  • Дараа төлбөрт хэрэглэгч та ваучераар төлбөр төлөхдөө:

СКАЙТЕЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛ:  1222 дугаарт Гэрээний дугаар зай аваад сериал дугаар зай аваад пин код бичиж илгээнэ.

БУСАД СҮЛЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛ: 131222 дугаарт Гэрээний дугаар зай аваад сериал дугаар зай аваад пин код бичиж илгээнэ.

  • GoPlus үйлчилгээний Android TV төхөөрөмжийн хөнгөлөлтийг мөн дээрх форматаар ваучер кодыг илгээж идэвхжүүлнэ.

СКАЙмедиа үйлчилгээнд ашиглах боломжууд

  • СКАЙмедиа үйлчилгээний төлбөрөө дараах эрхийн бичгээр төлөх боломжтой. Та төлбөр төлөхдөө

СКАЙТЕЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛ:  1222 дугаарт СКАЙмедиа үйлчилгээний дугаар зай аваад сериал дугаар зай аваад пин код бичиж илгээнэ.

БУСАД СҮЛЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛ: 131222 дугаарт СКАЙмедиа үйлчилгээний дугаар зай аваад сериал дугаар зай аваад пин код бичиж илгээнэ.

Санамж: Та эрхийн бичгийн кодыг нэг л үйлчилгээнд ашиглах боломжтой