HiData урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нэвтэрлээ

2023-05-29 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Дата хэрэглээнд суурилсан HiData урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ зах зээлд нэвтэрлээ. Та HiData үйлчилгээний хэрэглэгч болоод задгай датанд санаа зоволтгүй ашиглаж, нэмэлт дата багцаа сонгон хурдаа тохируулаарай.  

HiData үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

  • Датанд суурилсан урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ
  • Та дата хурдаа тохируулах боломжтой
  • Задгай дата 0₮ /256kbps хурдаар хязгааргүй/
  • Дижитал карт ашиглан хамгийн их датаг аваарай 

ДИЖИТАЛ КАРТУУД 

ЗАДГАЙ ТАРИФ 

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ 

Дата хурдаа хүссэнээрээ тохируулдаг багцууд 

Хязгааргүй яриатай дата багцууд

Хоног ихтэй дата багцууд

Хоног багатай дата багцууд