БАГШ ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТЭРЛЭЭ

2023-02-17 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

Ирээдүйг бэлтгэж, эрдэм мэдлэгийг түгээж буй багш нартаа зориулсан онцгой дараа төлбөрт үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Та Багш дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаараа 0₮-өөр ямар ч БАРЬЦАА төлбөргүй аваарай. 

Багш дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Хамгийн их дататай 
 • Хязгааргүй яриа /сүлжээндээ/
 • Багцад дагалдах дата дуусмагц задгай дата төлбөргүй.
 • Төрийн сангаас сар бүр төлбөрийн 15’000₮-г төлнө.
 • Боловсролын сайт болон, аппуудад дата үнэгүй хандана.
 • Хязгааргүй мессеж
 • Азын болон энгийн дугаарын бүртгэлийн хураамж 0₮
 • Дараа төлбөрт дугаарын барьцаа 0₮

 • Багцад дагадлах дата эрх дуусах үед 128kbps - 256kbps хурдаар хязгааргүй хэрэглээ хийх боломжтой.
 • Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх хязгаартай байна.

Дата үнэгүй хандах боловсролын веб, аппликейшн:

 • meds.gov.mn
 • edu.gov.mn
 • agency.edu.mn
 • esis.edu.mn
 • hemis.edu.mn
 • tvets.edu.mn
 • medle.mn
 • medlee.mn
 • econcent.edu.mn
 • parent.edu.mn
 • exam.edu.mn
 • gis.edu.mn
 • scholarship.edu.mn
 • eec.mn
 • elf.gov.mn
 • 43.228.131.34/mieredu

Задгай тариф

Нэмэлт дата багц

 • Багцуудыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхэжнэ.
 • *123# тусгай дугаар ашиглан хялбар аргаар идэвхжүүлэх боломжтой. 

Дижитал багц

 • Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй.
 • DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.
 • *123# тусгай дугаар ашиглан хялбар аргаар идэвхжүүлэх боломжтой.