120GB ХҮРТЭЛХ ДАТАТАЙ ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

2021-05-06 Урамшуулал Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

 

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН 120GB ХҮРТЭЛХ ДАТА УРАМШУУЛАЛ

 

Дараа төлбөрт үйлчилгээнд шинээр нэгдэж буй хэрэглэгчид сонгосон багцаас хамааран 12 сарын турш сар бүр 10GB хүртэлх дата багцын урамшуулал авах болно. Өөрөөр хэлбэлт бүтэн жилийн турш нийтдээ 120GB хүртэлх дата урамшуулал орох бөгөөд сар бүрийн эхэнд идэвхэжнэ.

  • Азын, алтан дугаарлалтанд бүртгэлийн хураамжийн урамшуулал хамаарахгүй.
  • Энгийн дугаарлалт -  бүх багц дээр үүсэх боломжтой.
  • eSIM үүссэн шинэ дугаарт урамшууллын нөхцөл ижилхэн байна. 

НАЙЗТАЙГАА ХАМТДАА АШИГЛАХ ДАТА БАГЦ
POOL DATA

Та сард хамгийн ихдээ хэдэн гегабайт дата хэрэглэдэг вэ? Найзтайгаа хамтдаа бүтэн сарын турш 60GB дата ашиглах боломжийг СКАЙтел DATA POOL багц танд санал болгож байна. DATA POOL багцаа идэвхжүүлээд датагаар дүүрэн усан санд хамтдаа сэлээрэй.

DATA BUDDY

МОНГОЛдоо үйлчилгээнд шинээр нэгдсэн найзаа уриад эсвэл найзыгаа МОНГОЛдоо үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болгоод 50GB дата урамшууллаа аваарай.   Найзыгаа урьсан хэрэглэгч сарын суурь хураамжаасаа 50% хөнгөлүүлнэ.

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН УРАМШУУЛЛЫН ДАТА БАГЦ
 

Зөвхөн дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчиддээ дараах онцгой дата урамшууллын багцыг танилцуулж байна.

Таны үйлчилгээний багцад дагалдаж ирэх дата багц дууссан тохиолдолд дараах багцыг идэвхжүүлэх боломжтой. Та өөрийн хэрэглээндээ тохируулж багцаа сонгоод тохирох утгыг илгээж багцаа идэвхжүүлээрэй.